2018. július 4., szerda

A zarándok útja

- Napközis hittantábor Tabon - 

2018. június 26-án nyakunkba vettük a világot, és "elutaztunk" Egyiptomba. Hat napos utazásunk során meglátogattuk a piramisokat, átéltük a tíz csapást, majd tovább indultunk Mózessel és Isten választott népével Kánaán földje felé. Megálltunk a Sínai-hegynél, együtt zúgolódtunk a néppel a pusztában a csodákra várva, majd megpillanthattuk a távolban az Ígéret földjét.
Bábonymegyerről és Tabról összesen 32 gyermek vett részt a táborban. Zenés, énekes áhítattal kezdtük meg a tábor egyes napjait, majd a Biblia egy-egy történetével ismerkedhettek meg a gyermekek, és korosztály szerinti foglalkozáson dolgozhatták fel a nap témáját. Délutánonként csocsóbajnokságot, játékos vetélkedőket tartottunk, ahol 4 csapat mérhette össze a tudását. Szombat délután gyalogos túrát tettünk a tabi szőlőhegyen Rőth Ádám és Gaál Henrietta vezetésével, akik az erdő élővilágáról meséltek, és izgalmas feladatok elé állították a táborozókat.
A tábor a vasárnapi istentisztelettel - a gyermekek szolgálatával és ifjúsági énekekkel – zárult, mely igazán emlékezetes alkalom volt. Hálás szívvel mondunk ezúton is köszöntet gyülekezetünk fiataljainak – Molnár Kata, Czető Bálint, Somogyvári Flóra, Sitkei Krisztina, Gaál Henrietta, Nagy Barbara, Méhész Erika, Kovásznai Márk -, akik rendületlenül álltak mellettünk a szervezés során, és fáradhatatlanul velünk voltak!
Hálás szívvel szeretnénk köszönetet mondani a Magyarországi Evangélikus Egyház Gyermek- és Ifjúsági Bizottságának, akik támogatták táborunkat. Ezen kívül a köszönet szava illeti Schmidt Csabát, a Figura Bisztró vezetőjét és csapatát, akik finom ebédekkel és szeretetteljes fogadtatással vártak minket minden nap. Hálatelt szívvel gondolunk református lelkipásztor testvéreinkre, Sándor Zoltánra és Sándor Zsuzsa Noémire, akik Isten igéjét hirdették reggeli áhítatunkon. Isten gazdag áldását kérjük mindannyiuk egész életére!

 További képek IDE kattintva megtekinthetők!

2018. június 18., hétfő

Tanévzáró istentisztelet

Június 10-én tanévzáró istentisztelettel zártuk a 2017/2018-as tanévet. Mozgalmas évet zártunk, amely tele volt különféle programokkal: ökumenikus családi nap, karácsonyi gyermek műsor, kézműves foglalkozások. Az istentiszteleten Arató Lóránd evangélikus lelkész hirdette Isten Igéjét Lk 4,23-30 alapján, és feltette a kérdést: Mi kinek látjuk Jézust?
 
 
 
A Tab és Környéke Evangélikus Egyházközség megalapította  az "Otthonom a templom" vándorkupát, melyet minden tanév végén az a két tanuló vehet át, aki a tabi, illetve a környékbeli gyülekezetekben a legtöbb alkalommal vesz részt az istentiszteleti alkalmakon.
Az egyik vándorkupát Forró Tibor, 1. osztályos tabi tanuló vehette át, míg a másikat Gősi Georgina, 6. osztályos bedegkéri tanuló. Szívből gratulálunk nekik!2018. május 22., kedd

Közösségben


Gyülekezeti nap és imaház szentelés Bábonymegyeren

            Zsúfolásig megtelt a bábonymegyeri evangélikus templom pünkösdhétfőn a délután 3 órakor kezdődő hálaadó istentisztelet alkalmával. Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét a 8. Zsoltár 5. verse alapján. Pünkösd ünnepe kapcsán a püspök igehirdetésében szólt az egyház születéséről és rámutatott arra, hogy bár vált ezredévet ezredév, még megmarad az egyház s benne mi, hívek is Isten kegyelme által. Igehirdetése végén buzdította a megjelent ökumenikus gyülekezetet az őszinte, szívből jövő hálaadásra.


 A liturgiában Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna a Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye esperese és Arató Lóránd helyi lelkész szolgált. Az ünnep színvonalát emelte a tabi fúvósegyüttes néhány tagjának színvonalas szolgálata, melyet Sternóczky László fúvós karnagy vezetett. Az istentiszteleten részt vettek a helyi történelmi egyházak vezetői és hívei.

 
Az ünnepi istentiszteletet követően az újonnan épült gyülekezeti házat szentelte fel Szemerei János püspök és Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna esperes.
 
A hálás gyülekezet az ünnepség után szeretetvendégségre invitált minden résztvevőt a faluházba.
Arató Lóránd a gyülekezet lelkésze ezúton is köszöni mindenki áldozatkész segítségét. A gyülekezet lelkésze kifejtette, hogy jó volt megtapasztalni azt az összefogást és közös munkálkodást, amely által elkészülhetett az új gyülekezeti ház, valamint megszervezésre került a szép ünnepi alkalom.