2020. március 16., hétfő

Napi ige

A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. (Zsolt 57,3)

De aki mindvégig kitart, az üdvözül. (Mk 13,13)

Annyira emberi, annyira magamat látom, annyira mi vagyunk ebben a helyzetben. Baj van. Nincs kiút, nincs fény az alagút végén, teljes kilátástalanság. Mit tegyünk? Próbáljuk meg!
Utolsó reményként forduljunk őhozzá, hiszen ő a mindenség Ura. És megsegített. De hogyan tovább? Tehetünk úgy, ahogyan az Ószövetség embere tett: ha minden rendben megy, nincs szükség az Úrra, ha baj van, akkor keressük meg a visszautat hozzá, ő majd megsegít. Így nem mehet tovább. Az ige egyértelműen szól: „…de aki mindvégig kitart, az üdvözül.” Erre a kitartásra van szükségünk! Az Isten szeretete, az Isten iránti hűség, az őbelé vetett remény és bizalom az, ami megtart, ami elvezet a célhoz, ami üdvösségre visz.
*
„Uram Jézus, drága kincsem, / Más üdvösségem itt nincsen. / Nagy vágyódva várlak téged, / Hozd idején segítséged, / Ó, Jézusom, ó, Jézusom!
Mikor terád emlékezem, / És nevedről elmélkedem: / Betöltesz új reménységgel, / Túláradó örvendéssel, / Ó, Jézusom, ó, Jézusom!
Szívem lángját élesztgetve, / Szítsd fel még több szeretetre, / S add, ha itt nem dobog többé, / Ott éljek veled örökké, / Ó, Jézusom, ó, Jézusom!”
(EÉ 380,1.3.5)

Arató Lóránd

(Forrás: https://www.facebook.com/evangelikus.utmutato/)

2020. március 15., vasárnap

Lélekben együtt


Kedves Testvérek!

A kialakult világjárvánnyal kapcsolatban - a püspöki kar kérésének megfelelően - gyülekezetünk elnöksége úgy döntött, hogy 2020. március 16-tól gyülekezeti alkalmainkat, istentiszteleteinket április 5-ig, virágvasárnapig felfüggeszti. Csatlakozva más gyülekezetekhez, mi is arra kérjük a Testvéreinket, hogy az istentiszteletek időpontjában otthonaik falai között, lélekben együnk együtt imádságban, bibliaolvasásban, éneklésben , egy gyertyát meggyújtva.
A templomban közös istentiszteleteket - egymás egészségére vigyázva - nem tartunk!

Köszönjük megértésüket!
Erős vár a mi Istenünk!