2018. március 28., szerda

Nagyheti sorozat Tabon

Idén is nagyheti sorozatot tartunk Tabon az evangélikus gyülekezetben. 
Az idei sorozat témája: „Miért van a kereszt?”
A sorozat virágvasárnaptól nagyszombatig tart, esténként 18 órai kezdettel.


Az első alkalmon Dr. Szentpétery Péter az Evangélikus Hittudományi Egyetem Vallás- és Társadalomtudományi Tanszékének vezetője hirdette Isten igéjét Lk 9, 18-25 alapján.
Az első alkalom altémája az elindulás volt. (Miért van a kereszt? Azért, hogy elindulj!). A Hittudományi Egyetem oktatója igehirdetésében elmondta, hogy „A kereszt arra való, hogy elinduljunk. Mégpedig vele együtt, magunkra véve. Nagyheti sorozatunk első alkalmán ezt kell tisztáznunk: Ha nem indulunk el vele, vagy már nem vagyunk vele az úton, akkor az összes többiről felesleges beszélni. …. A Mester követőinek útja nem lehet más, mint az övé. A kereszthordozás  a Krisztust követő tanítvány életének bizonyságtétele. A Krisztusba vetett reménység, a kereszt naponkénti felvétele azért nem lehet értelmetlen, mert Ő saját magát ajándékozza nekünk élete, halála és feltámadása által. Saját magát, vagyis mindent.”
Az alkalom után szeretetvendégségre gyűlhettek össze a hívek,
amelyen Dr. Szentpétery Péter bemutatta az általa 28 éve vezetett tanszéket,
majd kötetlen beszélgetésre került sor.
2018. március 25., vasárnap

Végezd a reád bízott szolgálatot hűségesen és odaadóan!

Tab - 2018. március 25-i, virágvasárnapi istentiszteletünkön
hálatelt szívvel mondtunk köszönetet azoknak a tisztségviselőknek és presbitereknek,
akik 2012-2018. között szolgáltak a gyülekezetünkben.


Az istentisztelet keretében beiktattuk gyülekezetünk új tisztségviselőit és presbitereit.
Felügyelő - Kovásznai Tamás
Másodfelügyelő - Karsainé Garas Ilona
Gondnok - Ápelesz János
Pénztáros - Kadlicskóné Barna Edit
Jegyző - Kecskés Gábor
Számvevőszéki elnök - Paska Antal
Számvevőszéki tag - Paska Zoltán
Számvevőszéki tag - Székely Lajos
Egyházmegyei küldött - Johann Endre
Presbiter - Csontos Jánosné
Presbiter - Forró Tiborné
Presbiter - Paska Antal
Presbiter - Paska Gábor
Presbiter - Paska Zoltán
Prebsiter - Sitkei Tamásné
Presbiter - Székely Géza

 

"Végezd a reád bízott szolgálatot Isten félelmében
az Úr Jézus Krisztusba vetett hittel és a Szentlélek erejével,
hűségesen és odaadóan, mint az Úrnak,
hogy egykor számot adhass róla
a mi Urunk Jézus Krisztus ítélőszéke előtt.
Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy
a mi gyülekezetünk épülésére!"

(További képek)

Istentiszteleti alkalmaink