2019. február 20., szerda

"...én vagyok"

Szeretettel hívogatjuk gyülekezeti tagjainkat
a Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye Családi és Missziói napjára!
Jelentkezni Arató Lóránd lelkész úrnál lehet február 28-ig! (+36 20 824 9885)


2019. január 26., szombat

Ökumenikus Imahét 2019.

Tab három felekezete - katolikus, református, evangélikus - együtt tartotta idén is az ökumenikus imahetet. A lélekemelő hét 2019. január 21-25 között tartott, hétfőtől-péntekig. Az Úr csodásan működik városunk ökumenikus közösségében, hogy már lassan tíz esztendeje évről-évre kitartóan részt vesz minden gyülekezet a könyörgésben és a hálaadásban.

A sokaság „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj” (5Móz 16,18-20) mottóval szervezett imahéten együtt hallgatta az igét.
A hét nyitánya hétfőn, január 21-én volt a római katolikus templomban, ahol a nyitány örömében lelkesen csendesedett el a nép az orgona hangját biztató harangok zúgására. A nyitó alkalmon az igehirdető Sándor Zoltán református lelkipásztor volt, aki hangsúlyozta, hogy Krisztus az evangélium szíve és Krisztus az evangélium fénye is. Igaz a szív és igaz a fény is Jézusnál.
Kedden a református templom adott otthont az imahét gyülekezetének. Az igehirdetést Sifter Gergely főtisztelendő plébános végezte. Az Úrnak kedves esztendejét hirdette, nagy hangsúlyt helyezve az egyházfegyelem gyakorlására és gyermekeink nevelésében megmutatkozó lelki életre.
Szerdán az evangélikus templom nyitotta meg ajtaját a sokaság előtt. Az ősi falak között az ige szavát a református gyülekezet lelkipásztora adta tovább. Jézust keresni, kiáltani és válaszra várni kell, mert nem személyválogató az Isten. Sándor Zoltán lelkipásztor az igehirdetésben képzeletbeli lélekutazásra hívta a gyülekezetet, ahol hangsúlyozta, hogy Jézussal tovább kell menni az úton.
Csütörtökön Lullán a római katolikus templomban nagy lelkesedéssel imádkozott a gyülekezet a gazdag ökumenikus imahétre összeállított liturgiát követve. A liturgia központi részében, vagyis az igehirdetésben Arató Lóránd evangélikus lelkész helyezte el minden szívkosárba a fényt, az ige csodálatos fényét. Hangsúlyozta, hogy ennek a fénynek ragyogni kell ma a sokszor sötétnek látszó világunkban.
Pénteken az imahetet záró alkalomra a reformátusok harangja hívogatta a testvéreket. A református templomban az  ünnepélyes istentiszteleten Arató Lóránd tiszteletes úr a békességről beszélt. Az evangélikus lelkész kiemelte, hogy békességünk Istentől való. Utalt a reformátusok köszönésére is mondván: „Békesség Istentől” . A békesség, ami összeköt, ami megtart - mondta a lelkész. Ebben a békességes hangulatban zárult az idei ökumenikus imahét.

A Krisztus-hívők egységéért tartott imahetet az Indonéz keresztények készítették elő. Legyen áldás életükön, hogy abban a kisebbségi sorsban is tudjanak Isten dicsőségére kitartóan szolgálni!

Írta: a Tabi Ökumenikus Lelkészi Kar


2018. december 1., szombat

Advent

Az elmúlt szombaton ökumenikus körben lehettünk együtt Tab Fő terén,
ahol meggyújtottuk az adventi koszorú első gyertyáját.
Az igehirdetés szolgálatát Sándor Zoltán, református lelkipásztor végezte.

"Adventi hírnök, friss fenyőág.
Lobog az első gyertyaláng!
Karácsonyt várva lázban a föld,
Isteni gyermeket köszönt.
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!"

 

 Szeretettel várunk mindenkit szombaton soron következő adventi alkalmainkra!
16.30 Gyertyagyújtás - Tab, Fő tér
17.00 Zenés áhítat - Evangélikus templom, Tab2018. november 27., kedd

Advent

Szeretettel várunk mindenkit szombatonként fél 5 órától
Tab Fő terén ökumenikus gyertyagyújtásra,
majd 5 órától az ökumenikus zenés áhítatra!