2016. január 29., péntek

Ökumenikus imahét 2016.

Hagyományainkhoz híven a 2016-os évben is megrendezésre kerültek a tabi, illetve lullai gyülekezetekben az Ökumenikus Imahét istentiszteletei. Tabon a római katolikus, evangélikus, református templomban lehettünk együtt ökumenikus körben, míg Lullán a római katolikus templomban. Az áldásos alkalmak mottója Péter levelének 2. fejezetéből a 9. vers szerint így hangzott: "Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük." Ne feledkezzünk meg küldetésünkről, feladatunkról, s hogy a Feltámadott Krisztus fényessége eljusson családunkba, barátainkhoz, és betöltse egész életünket!


További képek megtekinthetők a linkre kattintva: Ökumenikus Imahét 2016.

2016. január 9., szombat

Ökumenikus Imahét 2016.

"Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!" 1Pt 2,9
Január 18-tól 22-ig minden este 18 órai kezdettel közös istentiszteletet tartunk a Krisztus-hívők egységéért az ökumeniks imahéten templomainkban. A több, mint 100 éves hagyománnyal rendelkező Ökumenikus Imahét rendezvénysorozatot Tabon a római katolikus, a református, az evangélikus templomokban valamint a lullai római katolikus templomban tartjuk meg.
Legyen ez az imahét a Krisztus-hívők egységének erősítője, Jézus Krisztusba vetett hitünk kifejezője és hatékony tanúságtétel a világ előtt!
Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra és az azt követő szeretetvendégségre!

Letölthető anyag: Imahét_füzet_2016