2016. május 20., péntek

Somogymeggyes

„A környező községekből hosszú kocsisorokkal jöttek az együtt örvendezők…” - Az 1951. október 21-én, a somogymeggyesi evangélikus templom szentelése napján közzétett tudósítás aktualitását élhettük meg Pünkösd 2. napján.
65 év elteltével ismét ünnepre, s egyben gyülekezeti napra gyűlhettek össze a Tab és Környéke Evangélikus Egyházközség gyülekezetei, hiszen a Magyarországon egyedülálló, kéttornyú, somogymeggyesi evangélikus templom megújult. 2016. május 16-án a délután fél 2 órakor kezdődő ünnepi, hálaadó istentiszteleten ökumenikus körben adhattunk hálát a mindenható Istennek azért a sok kegyelemért és ajándékért, amely által visszakaphatta régi szépségét a templom. Az istentiszteleten a liturgiai szolgálatot a gyülekezetben szolgáló lelkészházaspár, Arató Lóránd és Arató Eszter végezte, valamint Weisz Jenő, nyugalmazott lelkész, aki Somogymeggyes szülötte. Igét hirdetett Pongrácz Máté, kaposvári evangélikus lelkész Jn 3, 16-21 alapján. Jelen voltak a történelmi egyházak képviselői is: Sifter Gergely, római katolikus plébános, Sándor Zoltán és Sándor Zsuzsa Noémi, református lelkipásztorok és Varga Diána, evangélikus lelkész.
Az ünnep fényét emelte, hogy a zsúfolásig megtelt templom együtt osztozhatott abban az örömben, hogy Pongrácz Máté a keresztség szentségében részesítette Kovásznai-Székely Bulcsút. Ézsaiás szavaival köszöntötte a gyermeket: „Én nem feledkezem meg terólad. Íme, tenyerembe véstelek téged.” E gyermek megkeresztelésével nem csak a gyülekezet bővült, de reményt is adott a közösség számára, hogy van jövő, lesznek, akik évek múltán is betöltik majd a padsorokat, és bízunk abban, hogy szívükön viselik majd a templom sorsát.
A hálaadó istentiszteletet követően a kaposvári Lélekvár együttes énekes szolgálatával folytatódott a gyülekezeti nap, majd a Művelődési Házban szeretetvendégségen lehetett együtt a közösség, ahol Weisz József polgármester úr is elmondta köszöntő szavait.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik – akár tettekben, akár gondolatokban, imádságban – velünk voltak a felújítás során, hogy valóra válhatott egy nagy álom!


További képek elérhetőek IDE kattintva!

2016. május 18., szerda

A hálaadás napja

Nagyon öröm számunkra, hogy Pünkösd 2. napján, Somogymeggyesen a zsúfolásig megtelt evangélikus templomban adhattunk hálát a mindenható Istennek az elkészült felújításokért!
Hálatelt szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik -akár szóban, akár tettekben, akár imádságban- hozzátettek mindahhoz, hogy ez a csoda létrejöhessen!

Az ünnepen készült képekkel és bővebb beszámolóval hamarosan érkezünk!


2016. május 15., vasárnap

Jöjj, Szentlélek Úristen!

"Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, 
de nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja.
Ne nyugtalakodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!" (Jn 14,27)


2016. május 9., hétfő

Hálaadás és bűnbánat

Kettős alkalomból gyűlhettünk össze Somogydöröcskén, május 1-jén az evangélikus templomban.

Egyrészt hálatelt szívvel álltunk meg Isten oltára előtt, hiszen megújulhatott, felfrissülhetett a somogydöröcskei templom, melyre hosszú hónapok óta várt már a gyülekezet. A felújítási munkálatok során nagy segítségünkre volt a helyi önkormányzat és a közmunkások lelkes csapata, akik kitisztították a harangtornyot, kimeszelték a templomot, és a takarítás során is velünk voltak. Őszinte szívvel mondunk köszönetet a közösségnek, hogy egy emberként kiálltak ügyünkért!


Másrészt fogadalmi ünnepre és bűnbánati napra gyűltünk össze,
hiszen a gyülekezet történetében elmékezetes nap május 1-je.
"1805 tavaszán nagy elemi csapás érte a döröcskei evangélikus gyülekezetet: április 27-én óriási, rendkívüli méretű felhőszakadás zúdult a községre, amely hatalmas károkat okozott. Főképpen a felhőszakadással érkező jégeső, hiszen galambtojás nagyságú jégdarabok hullottak. A sebes áradat (...) magával ragadta a hegyoldalakban legelésző békés állatokat (...) A faluban rengeteg házat elöntött a víz. (...) A lelkipásztor és a hívek a nagy csapás közepette Istenhez fordultak, és Őt hívták segítségül az újrakezdéshez, a nagy pusztulás után. (...) 1805. április 28-án a községi bíró és az esküdtek összegyűltek a parókián, és bűnbánatot tartottak, majd fogadalmat tettek. (...) ezt követően - a lelkész (*Horváth József) javaslatára - május elsejét fogadalmi ünneppé és bűnbánati nappá teszik, amit köteles mindenki szigorúan megtartani."
(Szerdahelyi Pál, egykori somogydöröcskei evangélikus lelkész írása)
Így hát bűnbánati istentiszteletet tartottunk, melyen megemlékeztünk a 211 éve történt eseményekre, és ökumenikus körben kértük a Teremtés Urát, hogy őrizzen meg minket, és vegyen gondviselésébe.
Az istentiszteleten szolgált Galbavy Jenő S.J.P plébános, Arató J. Lóránd, evanngélikus lelkész, és igét hirdetett Sándor Zoltán, református lelkész.
Igehirdetési alapigéjéül a Zsoltárok könyvének 25. fejezetéből a 4. verset választotta:
"Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem!"
S valóban, az Úr útjai kifürkészhetetlen, nyomon követhetetlen utak, mégis csodálatosak. Minden út egy irányba, az Atyához vezet, aki szeretettel fordul felénk, aki mindig a legjobbat adja nekünk!További képek megtekinthetőek IDE kattintva!

Halld meg, Uram, szózatomat...

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Énekkara látogatott el gyülekezetünkbe 2016. május 8-án, Exaudi vasárnapján. A tabi evangélikus templomban énekes szolgálattal mutatkoztak be dr. Kinczler Zsuzsanna vezetésével. Az istentisztelet keretében dr. Finta Gergely orgonaművész szólaltatta meg hangszerünket, és varázsolta el a gyülekezetet orgonajátékával. Isten igéjét - 1Pt 4,7-11 alapján - dr. Bácskai Károly, az EHE Újszövetségi Tanszékének oktatója hirdette.
Az istentiszteletet követően szeretetvendégséggel, közös ebéddel, majd egy rövid kirándulással folytattuk a napot. Elátogattunk a zalai Zichy Múzeumba (link), majd a torvaji evangélikus templom ékkövét, a felújított, barokk orgonát csodáltuk meg.
Nagyszerű alkalmat, napot tölhettünk el együtt a Teológia diákjaival és oktatóival! Bízunk benne, hogy a továbbiakban is lehetőségünk lesz a közös alkalmakra és találkozásokra.

Isten áldását kérjük az Evangélikus Hittudományi Egyetemen
folyó munkára, a dolgozók, oktatók és diákok életére!


További képekért kattintson IDE!

Áldások útján...