2018. december 1., szombat

Advent

Az elmúlt szombaton ökumenikus körben lehettünk együtt Tab Fő terén,
ahol meggyújtottuk az adventi koszorú első gyertyáját.
Az igehirdetés szolgálatát Sándor Zoltán, református lelkipásztor végezte.

"Adventi hírnök, friss fenyőág.
Lobog az első gyertyaláng!
Karácsonyt várva lázban a föld,
Isteni gyermeket köszönt.
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!"

 

 Szeretettel várunk mindenkit szombaton soron következő adventi alkalmainkra!
16.30 Gyertyagyújtás - Tab, Fő tér
17.00 Zenés áhítat - Evangélikus templom, Tab2018. november 27., kedd

Advent

Szeretettel várunk mindenkit szombatonként fél 5 órától
Tab Fő terén ökumenikus gyertyagyújtásra,
majd 5 órától az ökumenikus zenés áhítatra!


2018. november 16., péntek

Születésnaposok köszöntése

Eltelt egy újabb hónap!
Szeretettel várjuk a novemberi születésnaposokat
vasárnap fél 11 órára a tabi evangélikus gyülekezeti terembe,
hogy áldással köszöntsük őket!


2018. november 14., szerda

Bál

Jegyek még korlátozott számban kaphatók
november 18-ig
Arató Lóránd lelkész úrnál (+36 20 824 9885)

Szeretettel várunk mindenkit!2018. október 17., szerda

Önkéntesség 
"Amilyen mértékkel ti mértek,
olyannal mérnek majd nektek is."
(Lk 6, 38)

"9000 résztvevő legalább 90 településen, több mint 350 megvalósult projekt és sok-sok jócselekedet az idei 72 óra mérlege." - olvasható a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes akció hivatalos oldalán.


A tabi evangélikus gyülekezet 5. alkalommal csatlakozott az önkéntes programhoz. Gyermekek és felnőttek összefogásával felfrissült, megszépült az evangélikus templomkert és környéke.Templomtakarítás, avarseprés, gyomlálás mellett a gyülekezet épületeinek alapzata is újra lett festve. (Köszönjük az e célra felajánlott festéket Ápelesz László, gyülekezeti tagunknak!) Ez évben is minden önkéntes jutalom pólót kapott, melyet hálásan köszönünk az akció szervezőinek. Az önkéntes program közös ebéddel zárult.


További képek ITT elérhetők!

2018. október 10., szerda

Több vagy, ha adsz!

Idén is részt vesz gyülekezetünk a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes akcióban!
Szeretettel várunk minden gyermeket és felnőttet szombaton 9 órától,
hogy megszépítsük az evangélikus templom udvarát!
Az első 20 önkéntes résztvevői pólót kap ajándékba! 


2018. október 5., péntek

Gyermek bibliaóra

 


A keresztségben Isten gyermekeivé fogad minket, és feladattal bíz meg. A gyermekbibliaórák történetei ehhez kapcsolódóan a szolgálat, az önkéntesség, az elhívás kérdéseivel foglalkoznak. A gyermekek példaképeket ismerhetnek meg a megjelenő bibliai szereplőkben. Hogyan választ ki minket Isten? Hogyan szólít meg? Milyen az Istennel élt élet? Mit jelent ma tanítványnak lenni? Hogyan tudjuk követni Jézust? Ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat a következő történetekkel:
Szolgálatra születtem
            Sámson
            Sámuel
            Jeremiás
            Keresztelő János
Szolgáló próféták
            Nátán
            Illés
            Ézsaiás
            Dániel
Szolgáló tanítványok
            Máté elhívása
            Péter elhívása
            Péter meggyógyítja a sántát
            Fülöp és az etióp kincstárnok

Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat egyaránt!


2018. augusztus 29., szerda

Tanévnyitó istentisztelet

 

Sok szeretettel várunk óvodásokat, iskolásokat
 2018. szeptember 9-én
fél 11 órára a tabi evangélikus templomba
tanévnyitó istentiszteleti alkalmunkra,
ahol a gyermekek áldásban részesülnek,
és az iskolások átvehetik hittankönyvüket!

Kati néni és Lóri bácsi
Ne felejtsd otthon az iskolatáskádat! :)

 


2018. július 4., szerda

A zarándok útja

- Napközis hittantábor Tabon - 

2018. június 26-án nyakunkba vettük a világot, és "elutaztunk" Egyiptomba. Hat napos utazásunk során meglátogattuk a piramisokat, átéltük a tíz csapást, majd tovább indultunk Mózessel és Isten választott népével Kánaán földje felé. Megálltunk a Sínai-hegynél, együtt zúgolódtunk a néppel a pusztában a csodákra várva, majd megpillanthattuk a távolban az Ígéret földjét.
Bábonymegyerről és Tabról összesen 32 gyermek vett részt a táborban. Zenés, énekes áhítattal kezdtük meg a tábor egyes napjait, majd a Biblia egy-egy történetével ismerkedhettek meg a gyermekek, és korosztály szerinti foglalkozáson dolgozhatták fel a nap témáját. Délutánonként csocsóbajnokságot, játékos vetélkedőket tartottunk, ahol 4 csapat mérhette össze a tudását. Szombat délután gyalogos túrát tettünk a tabi szőlőhegyen Rőth Ádám és Gaál Henrietta vezetésével, akik az erdő élővilágáról meséltek, és izgalmas feladatok elé állították a táborozókat.
A tábor a vasárnapi istentisztelettel - a gyermekek szolgálatával és ifjúsági énekekkel – zárult, mely igazán emlékezetes alkalom volt. Hálás szívvel mondunk ezúton is köszöntet gyülekezetünk fiataljainak – Molnár Kata, Czető Bálint, Somogyvári Flóra, Sitkei Krisztina, Gaál Henrietta, Nagy Barbara, Méhész Erika, Kovásznai Márk -, akik rendületlenül álltak mellettünk a szervezés során, és fáradhatatlanul velünk voltak!
Hálás szívvel szeretnénk köszönetet mondani a Magyarországi Evangélikus Egyház Gyermek- és Ifjúsági Bizottságának, akik támogatták táborunkat. Ezen kívül a köszönet szava illeti Schmidt Csabát, a Figura Bisztró vezetőjét és csapatát, akik finom ebédekkel és szeretetteljes fogadtatással vártak minket minden nap. Hálatelt szívvel gondolunk református lelkipásztor testvéreinkre, Sándor Zoltánra és Sándor Zsuzsa Noémire, akik Isten igéjét hirdették reggeli áhítatunkon. Isten gazdag áldását kérjük mindannyiuk egész életére!

 További képek IDE kattintva megtekinthetők!

2018. június 18., hétfő

Tanévzáró istentisztelet

Június 10-én tanévzáró istentisztelettel zártuk a 2017/2018-as tanévet. Mozgalmas évet zártunk, amely tele volt különféle programokkal: ökumenikus családi nap, karácsonyi gyermek műsor, kézműves foglalkozások. Az istentiszteleten Arató Lóránd evangélikus lelkész hirdette Isten Igéjét Lk 4,23-30 alapján, és feltette a kérdést: Mi kinek látjuk Jézust?
 
 
 
A Tab és Környéke Evangélikus Egyházközség megalapította  az "Otthonom a templom" vándorkupát, melyet minden tanév végén az a két tanuló vehet át, aki a tabi, illetve a környékbeli gyülekezetekben a legtöbb alkalommal vesz részt az istentiszteleti alkalmakon.
Az egyik vándorkupát Forró Tibor, 1. osztályos tabi tanuló vehette át, míg a másikat Gősi Georgina, 6. osztályos bedegkéri tanuló. Szívből gratulálunk nekik!2018. május 22., kedd

Közösségben


Gyülekezeti nap és imaház szentelés Bábonymegyeren

            Zsúfolásig megtelt a bábonymegyeri evangélikus templom pünkösdhétfőn a délután 3 órakor kezdődő hálaadó istentisztelet alkalmával. Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét a 8. Zsoltár 5. verse alapján. Pünkösd ünnepe kapcsán a püspök igehirdetésében szólt az egyház születéséről és rámutatott arra, hogy bár vált ezredévet ezredév, még megmarad az egyház s benne mi, hívek is Isten kegyelme által. Igehirdetése végén buzdította a megjelent ökumenikus gyülekezetet az őszinte, szívből jövő hálaadásra.


 A liturgiában Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna a Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye esperese és Arató Lóránd helyi lelkész szolgált. Az ünnep színvonalát emelte a tabi fúvósegyüttes néhány tagjának színvonalas szolgálata, melyet Sternóczky László fúvós karnagy vezetett. Az istentiszteleten részt vettek a helyi történelmi egyházak vezetői és hívei.

 
Az ünnepi istentiszteletet követően az újonnan épült gyülekezeti házat szentelte fel Szemerei János püspök és Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna esperes.
 
A hálás gyülekezet az ünnepség után szeretetvendégségre invitált minden résztvevőt a faluházba.
Arató Lóránd a gyülekezet lelkésze ezúton is köszöni mindenki áldozatkész segítségét. A gyülekezet lelkésze kifejtette, hogy jó volt megtapasztalni azt az összefogást és közös munkálkodást, amely által elkészülhetett az új gyülekezeti ház, valamint megszervezésre került a szép ünnepi alkalom. 

2018. május 21., hétfő

Konfirmáció 2018.

Szeretettel köszöntjük gyülekezetünk frissen konfirmált tagjait!
Isten gazdag áldása kísérje életüket!


Forró Csilla - Tábori Elvira - Hendre Ádám 

2018. május 17., csütörtök

Pünkösdi alkalmaink

Kedves Testvérek!

Konfirmandusaink a mai napon sikeres konfirmációi vizsgát tettek,
így örömmel hívogatunk mindenkit Pünkösd ünnepi, konfirmációi istentiszteletünkre!

"Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk,
üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében.
Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!"
2Pt 3,18
 

Valamint Pünkösd hétfői gyülekezeti napunkra
és hálaadó istentiszteletünkre is szeretettel hívunk mindenkit!
Igét hirdet: Szemerei János püspök2018. május 13., vasárnap

Hittantábor 2018.

Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat az V. Napközis hittantáborba! :)
Jelentkezni lehet a gyermekeknek kiosztott jelentkezési lapon,
és online felületünkön lehet: Jelentkezés

 

2018. május 8., kedd

Hála és köszönet

2018. május 5-én, szombat délután Anyák napi kézműves foglalkozást tartottunk a tabi evangélikus gyülekezeti házban. Lelkesen érkeztek a gyermekek a foglalkozásra, ahol kedves ajándékokat, meglepetéseket készíthettek az édesanyák, nagymamák részére. Előkerült az olló, ragasztó, csillámos papír és festék... és kezdetét vette az önfeledt alkotás.

 


Ezúton is szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat!


Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged!
 Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!
(4Móz 6,24-26)

 
 

2018. május 2., szerda

Bűnbánat és hálaadás 213 éve

„1805 tavaszán nagy elemi csapás érte a döröcskei evangélikus gyülekezetet: április 27-én óriási, rendkívüli méretű felhőszakadás zúdult a községre, amely hatalmas károkat okozott. Főképpen a felhőszakadással érkező jégeső, hiszen galambtojás nagyságú jégdarabok hullottak. A sebes áradat (...) magával ragadta a hegyoldalakban legelésző békés állatokat (...) A faluban rengeteg házat elöntött a víz. (...) A lelkipásztor és a hívek a nagy csapás közepette Istenhez fordultak, és Őt hívták segítségül az újrakezdéshez, a nagy pusztulás után. (...) 1805. április 28-án a községi bíró és az esküdtek összegyűltek a parókián, és bűnbánatot tartottak, majd fogadalmat tettek. (...) ezt követően - a lelkész (*Horváth József) javaslatára - május elsejét fogadalmi ünneppé és bűnbánati nappá teszik, amit köteles mindenki szigorúan megtartani.”
(Szerdahelyi Pál, egykori somogydöröcskei evangélikus lelkész írása)


A hagyományokhoz híven, május 1-jén ökumenikus istentiszteletet tartottunk a somogydöröcskei evangélikus templomban. Az istentiszteleten szolgált Galbavy Jenő S.J.P prior atya, Sándor Zoltán református lelkipásztor, és igét hirdetett Arató J. Lóránd evangélikus lelkész.

 

Igehirdetési alapigéjéül Pál apostol Rómaiakhoz írott levelének 8. fejezetének 28. versét választotta:
"...akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál..."

 Arató Lóránd igehirdetésében először rávilágított arra, hogy mindenkinek voltak és vannak álmai, de nem biztos, hogy azok úgy teljesültek, ahogyan megálmodták. Mégis az Isten mindent a javára fordít annak, aki szereti Őt. Ezen a fonalon végighaladva, felvetette, vajon a Katolikus Egyház által boldoggá avatott Brenner Jánosnak milyen álmai lehettek, valamint milyen álmokat és terveket hordoztak szívükben azok a somogydöröcskei lakosok, akiknek munkájának nagy része tönkrement az 1805. április 27-i felhőszakadásban és jégesőben.
Az igehirdetésben elhangzott, hogy nagyon sok megkeseredett és lélekben megszomorodott ember él ma a világban, de valóságosan megtapasztalható, hogy akik azt Istent szeretik, akik az Istenhez kötődnek és ragaszkodnak, azoknak valóban minden - még a legnagyobb szenvedés és tragédia is -  javukra válik. A prédikáció végén buzdításként elhangzott, hogy legyünk mi is boldogok és szentek, olyan értelemben, mint akiknek hite és Istenhez való ragaszkodása példaértékű lehet minden ember számára.

Végül szeretetvendégséggel zárult az alkalom, melyet ezúton is köszönünk
a somogydöröcskei híveknek!


2018. március 28., szerda

Nagyheti sorozat Tabon

Idén is nagyheti sorozatot tartunk Tabon az evangélikus gyülekezetben. 
Az idei sorozat témája: „Miért van a kereszt?”
A sorozat virágvasárnaptól nagyszombatig tart, esténként 18 órai kezdettel.


Az első alkalmon Dr. Szentpétery Péter az Evangélikus Hittudományi Egyetem Vallás- és Társadalomtudományi Tanszékének vezetője hirdette Isten igéjét Lk 9, 18-25 alapján.
Az első alkalom altémája az elindulás volt. (Miért van a kereszt? Azért, hogy elindulj!). A Hittudományi Egyetem oktatója igehirdetésében elmondta, hogy „A kereszt arra való, hogy elinduljunk. Mégpedig vele együtt, magunkra véve. Nagyheti sorozatunk első alkalmán ezt kell tisztáznunk: Ha nem indulunk el vele, vagy már nem vagyunk vele az úton, akkor az összes többiről felesleges beszélni. …. A Mester követőinek útja nem lehet más, mint az övé. A kereszthordozás  a Krisztust követő tanítvány életének bizonyságtétele. A Krisztusba vetett reménység, a kereszt naponkénti felvétele azért nem lehet értelmetlen, mert Ő saját magát ajándékozza nekünk élete, halála és feltámadása által. Saját magát, vagyis mindent.”
Az alkalom után szeretetvendégségre gyűlhettek össze a hívek,
amelyen Dr. Szentpétery Péter bemutatta az általa 28 éve vezetett tanszéket,
majd kötetlen beszélgetésre került sor.
2018. március 25., vasárnap

Végezd a reád bízott szolgálatot hűségesen és odaadóan!

Tab - 2018. március 25-i, virágvasárnapi istentiszteletünkön
hálatelt szívvel mondtunk köszönetet azoknak a tisztségviselőknek és presbitereknek,
akik 2012-2018. között szolgáltak a gyülekezetünkben.


Az istentisztelet keretében beiktattuk gyülekezetünk új tisztségviselőit és presbitereit.
Felügyelő - Kovásznai Tamás
Másodfelügyelő - Karsainé Garas Ilona
Gondnok - Ápelesz János
Pénztáros - Kadlicskóné Barna Edit
Jegyző - Kecskés Gábor
Számvevőszéki elnök - Paska Antal
Számvevőszéki tag - Paska Zoltán
Számvevőszéki tag - Székely Lajos
Egyházmegyei küldött - Johann Endre
Presbiter - Csontos Jánosné
Presbiter - Forró Tiborné
Presbiter - Paska Antal
Presbiter - Paska Gábor
Presbiter - Paska Zoltán
Prebsiter - Sitkei Tamásné
Presbiter - Székely Géza

 

"Végezd a reád bízott szolgálatot Isten félelmében
az Úr Jézus Krisztusba vetett hittel és a Szentlélek erejével,
hűségesen és odaadóan, mint az Úrnak,
hogy egykor számot adhass róla
a mi Urunk Jézus Krisztus ítélőszéke előtt.
Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy
a mi gyülekezetünk épülésére!"

(További képek)