2019. október 31., csütörtök

Reformáció ünnepi istentisztelet

Reformáció ünnepi istentiszteletünket a református testvérekkel
a tabi evangélikus templomban tartottuk meg.
Igét hirdetett Sándor Zoltán református lelkipásztor.További képek IDE kattintva elérhetők!

2019. október 23., szerda

Egyházmegyei missziói napMissziói napra gyűltek össze a Somogy – Zalai Evangélikus Egyházmegye lelkészei, és a gyülekezetek tisztségviselői 2019. október 19-én, Kaposváron. Az alkalom Smidéliusz Zoltán nyugalmazott esperes áhítatával kezdődött, melynek nyugodt, néhol humoros hangvétele, és természetesen igei mélysége megalapozta a nap indulását.


 Ezt követően indultak el a nap témáját boncolgató blokkok, melyeknek vezetői dr. Pángyánszky Ágnes és Krámer György voltak. A lelkésznő a többi lelkésszel együtt a nemrég megjelent könyv, „Együtt a hit útján” segítségével beszélgetett arról, hogy milyen lehetőségek rejlenek a gyermek-, és felnőtthitoktatásban. A lelkész úrral pedig az egyházmegye gyülekezeteinek tisztségviselői, felügyelők, gondnokok, presbiterek gondolkoztak azon, hogyan tudunk jelen lenni egy gyülekezet közösségében a lelkészek munkatársaiként, hogyan tudjuk megtalálni a magunk feladatát, miképp tudunk felelősséget vállalni gyülekezeti tagként bizonyos helyzetekben. A visszajelzések alapján egy nagyon konstruktív beszélgetés alakult ki ebben a körben.
 
 

A két beszélgetés mellett párhuzamosan még egy program futott az evangélikus templomban, hiszen ezen a napon került megrendezésre a keresztény költők találkozója is, melynek szintén a Kaposvári Evangélikus Egyházközség adott otthont Balassa Jenő dombóvári presbiter szervezésében.
A költők szinte az ország minden sarkából érkeztek, hogy ebben a közösségben is Istent dicsérjék a verseikkel. Volt, aki a saját versét szavalta el, de a kaposvári testvérek is nagyrészt vállaltak a versmondásban, hiszen azok verse is felolvasásra került, akik valamilyen okból nem tudtak megjelenni a találkozón. A versek hosszú sorát a kaposvári gyülekezet énekkara színesítette szolgálatával, akik a szavalatok között egy-egy éneket énekeltek. 


Miután lezárultak a délelőtti programok, a gyülekezet udvarán ebéd várta az összegyűlteket. Märcz Zoltán kaposvári vállalkozó által hurka és sültkolbász került az asztalra, és az ebédet is jóízű beszélgetések kísérték. Ezzel azonban nem ért véget a nap, hiszen délután kis csoportos beszélgetésekre került sor, amelyeken azt fejtegették a résztvevők, hogyan lehetne a gyülekezetek megújulását még jobban elősegíteni, hogyan lehetne a lelkészek, tisztségviselők terhein még jobban könnyíteni, hogyan tudnák a közösség vezetői egymás terhét hordozni szeretetben.


A nap zárásaként úrvacsorás istentiszteletre gyűltek össze a résztvevők az evangélikus templomban, ahol Arató Lóránd tabi lelkész végezte a liturgia, Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna esperes asszony az igehirdetés, és Pongrácz Máté espereshelyettes az úrvacsoraosztás szolgálatát. Az istentisztelet befejeztével mindenki feltöltődve, új élményekkel, találkozásokkal, ismeretségekkel gazdagodva térhetett haza. Reméljük, hogy mindenkiben, akik jelen voltak, megfogalmazódott és elindult valami, amely továbbra is gyülekezeteink épülését segíti elő.


  További képek elérhetők ITT!

2019. október 17., csütörtök

>> Bunt sind schon die Wälder << (képes beszámoló)

Ismét mindeni evangélikusok látogattak el gyülekezetünkbe Somogyi Anna,
gyülekezetünk egykori kántora és tagja kíséretében.
 ___________________________________________________________

Október 16-án, szerda este a németországi mindeni evangélikus kamarakórus vendégeskedett nálunk. Bach, Brahms, Kodály műveit énekelték, és kápráztatták el a közönséget.
Hálásan köszönjük ezt a zenei élményt!

2019. október 9., szerda

72 óra kompromisszum nélkül - 2019.

Október 12-én, szombaton gyülekezetünk is csatlakozik a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes akcióhoz. Feladatul tűztük ki, hogy rendbe tesszük a templomkertet, a templomot és a gyülekezeti termet. Vidám és lelkes önkéntesek segítségét várjuk!

Facebook esemény

A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális önkéntes akció, amelyet a három történelmi, keresztyén egyház szervez, 2019-ben már 12. alkalommal.
Az akció Magyarország fiatalságát hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyünk másokért, környezetünkért.
Országszerte fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat: intézmények, játszóterek felújítása, erdőtakarítás, szociális segélynyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek (fogyatékkal élők, idősek stb.).
2018-ban országszerte és 5 határon túli területen, 135 településen 9000 fiatal összesen 410 önkéntes projektet valósított meg.
Bővebb információ: www.72ora.hu

2019. október 6., vasárnap

Aratási hálaadó ünnep

"Mindenek reád néznek, Uram, hogy megadd eledelüket idejében." (Zsolt 104,27)

"Ha megnyitod kezedet: jóllaknak javaiddal.
Ha elrejted orcádat: megrémülnek.
Ha kibocsátod lelkedet: élet támad,

és megújítod a földnek színét." (Zsolt 104,28.29.30.)


Hálás szívvel mondunk köszönetet minden testvérünknek, aki terményt adományozott
az Egyházközség bábonymegyeri, tabi vagy somogymeggyesi ünnepi istentiszteletére!
Az összegyűlt adományokat az Evangélikus Hittudományi Egyetem
Melanchton Szakkollégiuma részére ajánljuk fel.

 
(Bábonymegyer)

 
(Tab)

 
(Somogymeggyes)